اسکیس ساختمان های عجیب و غریب

اسکیس ساختمان های عجیب و غریب

اسکیس ساختمان های عجیب و غریب

اسکیس ساختمان های عجیب و غریب

اسکیس چیست؟

اسکیس، طراحی ایده ای است که از ذهن عبور می کند.
از طریق اسکیس مجموعه تفکراتی که در ذهن یک طراح یا معمار وجود دارد، بر روی کاغذ نقش می بندد.
به اسکیس، طراحی دست آزاد نیز گفته می شود.
دستی که برای به تصویر کشیدن ایده خود، به هیچ ابزاری جز کاغذ و قلم احتیاج ندارد.

ویژگی های اسکیس

اسکیس نوعی بیان معمارانه است و از آنجا که وسیله ای برای بیان ایده هاست در رشته های معماری و هنرهای تجسمی از ارزش زیادی برخوردار است.
چون اسکیس ذاتاً نوعی طراحی سریع است، ممکن است شامل خطوط زیادی باشد.
اگر یک دانشجو یا معمار از طریق اسکیس نتواند ایده خود را بیان کند، می تواند به طرق دیگر نظیر ساخت ماکت یا طراحی از طریق کامپیوتر ایده خود را به دیگران معرفی کند.
نکته قابل توجه این است که در پشت هر طراحی ، یک ایده و فکر نهفته است.
هر  چقدر که این ترسیمات زیبا باشد اما پشت این خطوط زیبا، فکر و ایده وجود نداشته باشد، هیچ گونه ارزش و جایگاه خاصی برای رشد ندارند.
پس قبل از دست به قلم بردن باید تفکر را بیاموزیم.

 

    اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

    دیدگاه ها بسته شده است