مجسمه های جنبشی

مجسمه های جنبشی

مجسمه های جنبشی

مجسمه های جنبشی

مجسمه جنبشی یا هنر جنبشی (Kinetic Art)

مجسمه های جنبشی یا هنر جنبشی (Kinetic Art) شامل هر وسیله ای که حرکت آن توسط بیننده قابل تصور باشد.
هنر جنبشی امروزه اصطلاحاً به مجسمه های سه بعدی که با نیروی طبیعی یا مصنوعی حرکت می کنند، اطلاق می شود.
منبع حرکت می تواند باد یا نیرو محرکه دیگری باشد.
اولین بار موضوع حرکت در هنر در سال ۱۹۲۰ توسط هنرمندانی چون کلود مونه، ادگار دگا و ادوار مانه مطرح شد.
آنها این حرکت را با برجسته کردن چهره انسان ها بر روی بوم آغاز کردند.
هنر جنبشی در مفهوم گسترده طیف بزرگی از پدیده های هنری مثل تصاویر متحرک سینما و پیکره های متحرک را نیز شامل می شود.
با اینحال این هنر بیشتر به مجسمه هایی گفته می شود که توسط باد یا نیرویی محرکه حرکت می کنند.


هنر جنبشی از دهه ۱۹۵۰ به بعد با یک عنوان مشخص در طبقه بندی هنر قرار گرفت.
در گذشته امتیاز بسیاری از هنرها از جمله مجسمه سازی به ثابت بودن بود، اما در هنر و معماری مدرن این ایستایی تغییر کرده است.
در سالهای اخیر موضوع حرکت در بحث معماری نیز مورد استقبال زیادی قرار گرفته است.
به طوری که معماری جنبشی امروزه یکی از موضوعات مورد توجه معماران مطرح دنیاست.

 

 

 

 

    اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

    دیدگاه ها بسته شده است