همایش بناهای فاخر8 ویدیوها

تیزر هفتمین رویداد بناهای فاخر

تیزر هفتمین رویداد بناهای فاخر مرکز طراحی پایدار، با هدف تشکیل مثلث تامین کننده متریال، سازنده و سرمایه گذار سعی بر آن دارد تا ضمن حفظ کیفیت پروژه ها در لایه بعدی که معرفی معماران است، نقش قابل توجهی در کیفیت ظاهری و عملکرد بناهای فاخر ایفا نماید. لذا با رویکرد فوق از سال ۱۳۹۲ […]

ارائه پاویون ایران در اکسپو ۲۰۲۰ دبی

  ارائه پاویون ایران در اکسپو ۲۰۲۰ دبی در بخش دوم نشست تخصصی ” نقد و بررسی پاویون ایران در اکسپو ۲۰۲۰ دبی ” دکتر نشید نبیان و مهندس رامبد ایلخانی به ارائه پاویون پرداختند. در ابتدا این بخش مهندس رامبد ایلخانی به سخنرانی چند دقیقه ای پرداخت و به این موضوع اشاره کرد که […]