پروژه های تجاری اداری عمومی43 ویدیوها

ارائه پاویون ایران در اکسپو ۲۰۲۰ دبی

  ارائه پاویون ایران در اکسپو ۲۰۲۰ دبی در بخش دوم نشست تخصصی ” نقد و بررسی پاویون ایران در اکسپو ۲۰۲۰ دبی ” دکتر نشید نبیان و مهندس رامبد ایلخانی به ارائه پاویون پرداختند. در ابتدا این بخش مهندس رامبد ایلخانی به سخنرانی چند دقیقه ای پرداخت و به این موضوع اشاره کرد که […]

پاویون ایران در اکسپو دبی

پاویون ایران در اکسپو دبی بخش اول فیلم نشست تخصصی “نقد و بررسی پاویون ایران در اکسپو ۲۰۲۰ دبی” این نشست ۴ بخش داشت. بخش اول شامل سخنرانی مهندس محمد حسین رحمانی برگزار کننده همایش و مهندس مهرداد زواره محمدی دبیر علمی نشست بود. بخش دوم سخنرانی و ارائه پاویون اسپانیا و لوکزامبورگ توسط طراحان […]