بازسازی آشپزخانه کلاسیک

بازسازی آشپزخانه کلاسیک ژانت با من تماس گرفت تا در بازطراحی و ساخت این آشپزخانه به او کمک کنم آشپزخانه او متعلق به دهه ۸۰ میلادی است؛ یک خانه قدیمی و اصیل. و پر بود از جزئیات معماری زیبا که متاسفانه در بازسازی قبلی نادیده و یا حذف شده بود و او میخواست مطمئن شود […]